Projekt Unijny

Firma SQOOLIO Milena Olejnik uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci w Niedyszynie”.

 

W okresie realizacji projektu od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. zostaną zrealizowane poniżej wymienione zadania:

  1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowego OWP
  2. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowego OWP
  3. Bieżące funkcjonowanie OWP
  4. Organizacja i prowadzenie dodatkowych zajęć na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów
  5. Zajęcia dodatkowe z zakresu kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych, społecznych i uniwersalnych
  6. Warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe dla nauczycieli i specjalistów OWP

Grupa docelowa:

16 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością oraz 4 nauczycieli / specjalistów zatrudnionych w OWP.

Celem głównym realizacji projektu

jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej, podniesienie poziomu jakości edukacji przedszkolnej, polepszenie poziomu wiedzy i kompetencji a także zniwelowanie deficytów wśród 16 dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, w tym 1 dziecka z niepełnosprawnością poprzez: utworzenie 16 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy wiejskiej Bełchatów, realizacji podstawy programowej, udziale dzieci w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych w nowo utworzonym Niepublicznym Przedszkolu “Mali Giganci” w Niedyszynie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 4 nauczycieli / specjalistów zatrudnionych w OWP poprzez udział w warsztatach, szkoleniach i studiach podyplomowych.

Efektem działań projektowych

 będzie zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy wiejskiej Bełchatów (16 nowych miejsc), wzrost umiejętności, kompetencji, wiedzy i zmniejszenie deficytów u 16 dzieci, w tym 1 dziecka z niepełnosprawnością, które będą brały udział w zajęciach z podstawy programowej oraz zajęciach dodatkowych i wycieczkach. Ponadto poprzez podniesienie kwalifikacji / kompetencji 4 nauczycieli / specjalistów zatrudnionych w OWP biorących udział w warsztatach, szkoleniach i studiach.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu
835 920,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich
752 328,00 zł

 

Kontakt

Dane adresowe biura projektu:

Rynek Grocholski 21, 97-400 Bełchatów.
Mail: kontakt@przedszkolebelchatow.pl

Dane adresowe żłobka:

Niedyszyna 40, 97-400 Bełchatów

Pliki do pobrania:

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje
Mali Giganci
Skip to content