Formularz zapisu do żłobka / przedszkola

Dane identyfikacyjne dziecka

Zapisuję dziecko do:

Pierwsze imię:
Drugie imię:
Nawisko:
Pesel:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:

Adres zamieszkania dziecka

Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:

Numer mieszkania:

Adres zameldowania dziecka (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:

Numer mieszkania:

Deklaruję czas pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku tj.

od godz. (od 06:15)
do godz. (do 17:00)

Dane rodziców / opiekunów

Matki / opiekunki prawnej
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
Miejsce zatrudnienia:
Adres email:

Ojca / opiekuna prawnego
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:
Telefon kontaktowy:
Miejsce zatrudnienia:
Adres email:

Na jaki email mamy wysłać dokument?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu.

Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Mali Giganci 97-400 Bełchatów ul. Rynek Grocholski 21.

Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu dopełnienia procesu rejestracji dziecka w żłobku/przedszkolu.

Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich stosowanie.

Dodatkowe informacje